Atteikuma tiesības

Pircējs ( jebkura fiziska persona), Pārdevējs SIA Excent (e-komercijas platforma www.excentshop.com)

Atteikumu tiesības no 03.01.2023 un spēkā līdz jebkurām turmākām izmaiņām.

-Atteikums tiesību izmantošana attiecināma tikai uz fiziskām personām.

-Saskaņā ar patērētāju tiesību aizsardzības likumu un LR MK noteikumi Nr.255 par distances līgumu, juridiska persona nav patērētājs un uz to neattiecas “atteikuma tiesības”. Izņēmumu gadījumi ir, ja puses ir iepriekš savstarpēji vienojušās.

– LR MK noteikumi par pirkumiem tiešsaistē nosaka, ka pircējam ir tiesības 14 (četrpadsmit) dienu laikā atteikties no pirkuma/iegādātās preces/ēm, neminot iemeslu. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš ir 14 (četrpadsmit) dienas, rēķinot no preces saņemšanas datuma. Ja atteikumu tiesību termiņa beigas iekrīt valstī noteiktā brīvdienā, tad atteikuma tiesības attiecīgi pagarinās līdz pirmajai darba dienai pēc noteiktajām brīvdienām, un tas tiek uzskatīts par atgriešanas tiesību izmantošanas gala termiņu.

-Ir pietiekoši, lai atteikuma tiesības stātos spēkā un termiņš būtu ievērots, ja 14 dienu laika intervālā pircējs ar savu paziņojumu dara zināmu pārdevējam par atteikuma tiesību izmantošanu.

-Ja pircējs vienā pirkumā ir iegādājies vairākas preces kas piegādātas atsevišķi, pa daļām vai partijās, tad atteikuma tiesību izmantošana ir rēķināma no dienas, kad pircējs ir saņēmis kopējā pirkuma pēdējo preču daļu.

-Izmantojot pirkuma atteikuma tiesības pircējam ir jāinformē pārdevēju ar atbilstoši dokumentētu paziņojumu, nosūtot elektronisku vēstuli uz e-pasta adresi shop@excentshop.com, vai ierodoties aizpildīt pieteikumu ofisā, Krišjāņa Barona ielā 109, Rīgā. Atteikuma tiesību pieteikumu var formēt brīva formāta veidā norādot pirkuma darījuma numuru, iegādes datumu, piegādes veidu un kontaktinformāciju turpmākai operatīvai saziņai.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā pircējam ir tiesības sazināties par pārdevēju telefoniski + 371 67530420, lai pārrunātu turpmākās rīcības detaļas vai neskaidrības attiecībā uz atteikuma tiesībām, bet atteikumu tiesību pieteikumi tiek akceptēti tikai rakstiskā veidā.

-Pēc atteikuma pieteikuma saņemšanas pārdevējs nosūta pircējām adresi uz kuru pirkums atgriežams, kā arī un citu informāciju par atgriešanas procedūru.

-Saskaņā ar patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12.panta sesto daļu, kas  nosaka, ka pircējs ir atbildīgs par preces kvalitātes un nemainīga stāvokļa saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā, tāpēc izmantojot atteikumu tiesības atgrieztajai precei ir jābūt nelietotai, oriģinālā iepakojumā, bez bojājumiem un izjaukšanas pazīmēm.

-Konstatējot šādas pazīmes pārdevējs SIA Excent (e-komercijas platforma www.excentshop.com) ir tiesīgs to novērtēt kā preces vērtības samazināšanos un patur tiesības atteikt izmantot pircēja atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu, gadījumos, ja prece netiek atgriezta tās oriģinālajā iepakojumā, preces iepakojums ir būtiski bojāts, ir sabojātas preces drošības plombas, noņemta iepakojumu  aizsargājošie elementi, aizsargājošās plēves, uz atgrieztās preces saskatāmas nevērīgas lietošanas pēdas, kā skrāpējumi, deformācija un tamlīdzīgi defekti.

-Ja prece atteikuma tiesību izmantošanas periodā lietota citā nolūkā, nevis tā kā tas ir paredzēts konkrētajai precei darbības vai īpašību noskaidrošanai. Tāpēc prece pārbaudes nolūkos lietojama tikai tik daudz un tik tālu, cik to būtu iespējams izdarīt pie pārdevēja klātienē ofisā vai noliktavā.

-Ja atteikumu tiesību izmantošanas gadījumā atgriežot preci tiek konstatēts preces bojājums vai iztrūkums, tad pārdevējam ir tiesības vērsties pret pircēju par zaudējumu atlīdzināšanas prasību saviem resursiem, vai piesaistot specializētus uzņēmumus, kas nodarbojas ar regresa prasību izskatīšanu un risināšanu. Tāpēc, lai izvairītos no iespējamiem pārpratumiem, kas saistīti ar preces atgriešanu izmantojot starpnieku, kas šajā gadījumā ir loģiskas pakalpojumu sniedzējs (kurjerpasts, loģistikas uzņēmums), tomēr izvēlēties nodot preces pircējam pašam un klātienē.

-Atkarībā no preces veida pārdevējs var piemērot maksu par preces pieņemšanu un atgriešanu noliktavā.

-Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt naudas summas atmaksu pircējam līdz brīdim, kamēr pārdevējs to nav saņēmis un pieņēmis.

-Izdevumus kas saistīti ar atteikumu tiesībām 14 dienas pērkot preci tiešsaistes formātā, sedz pircējs. Sūtīšanas izmaksas pilnībā tiek atlīdzinātas tikai tad, ja atpakaļ sūtīšanas iemesls ir preces defekts, vai neatbilstība (kļūdaini nosūtīta) starp iegādāto un piegādāto precei.

-Ja prece ir izgatavota pēc speciāla pasūtījums

-Ja prece ir tāda, kas ātri bojājas

-Ja preces iepakojums ir cieši noslēgtā iesaiņojumā, kurā pēc atvēršanas nav iespējams preci atbilstoši iepakot, lai nosūtītu atpakaļ

-Aviobiļetes un vilciena biļetes, koncerta biļetes, viesnīcas rezervācijas, autonomas un ēdināšanas pakalpojumi, kuri pasūtīti konkrētiem datumiem;

-Ja iegādes prece ir digitālais saturs kā piemēram mūzika vai video faili tiešsaistē, tad pircējs nevarat pārdomāt un atteikties, kad jau ir sākusies lejupielāde vai straumējums

Ja e-komercijas platformā www.excentshop.com redzamā produkta bilde vai informācija rada jautājumus, ir nepārliecinoša vai rada šaubas, lūdzam sazināties ar pārdevēju pirms jebkurām darbībās kas saistītas ar preces pasūtīšanu vai iegādi. Iespējams tas ļautu savlaicīgi izvairīties no savstarpējām neērtībām un laika patēriņa, kas rodas atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā

Nodrošināt visu preču 100% bilžu atbilstību faktiskajam nav iespējams un vienmēr ir jāpatur prātā, ka krāsas toņu vai bilžu kvalitātes rezolūcijas var stipri variēties atkarībā pēc ekrāna iestatījumiem, no kura tiek veikta preces apskate, atlasīšana un iegāde

Tāpēc jebkurai komunikācijai kas saistīta ar atteikuma tiesībām un preces atgriešanu vai citu jautājumu gadījumos lūdzam izmantot saziņa e-pastu shop@excentshop.com vai zvanīt +371 67530420

Iepirkšanās grozs
Ielogoties