Garantija

-Pircējs ( jebkura fiziska vai juridiska persona), Pārdevējs SIA Excent (e-komercijas platforma www.excentshop.com)

Atteikumu tiesības no 03.01.2023 un spēkā līdz jebkurām turpmākām izmaiņām.

-Excent interesēs vienmēr ir ļoti svarīgi ievērot korektu vadlīniju ar Pircēju, kas balstīta uz godīgu komercpraksi, savstarpējo komunikāciju ar izpratni jebkurā situācijā un gadījumā. Pēc mūsu pārliecības preču garantijas nodrošināšana ir noteikti viens no balsta un svarīgiem ilgtspējīga biznesa attīstības punktiem, uz kura arī tiek būvēts mūsu bizness gan konceptuāli, gan izvēlētajos risinājumos.

-Saskaņā ar Excent SIA biznesa konceptu iepirkumi un piegādes ir tikai no tiešajiem ražotājiem vai reģionālajiem ražotāju pārstāvjiem, tāpēc visām iegādātajām precēm piemērojas tiešās ražotāja garantijas, gan arī turpmākā servisa nodrošinājums pēc garantijas periodā.

-24 mēneši, ja Pircējs ir privātpersona

-Juridiskām personām, un fiziskām personām kas izmanto iegādāto preci saimnieciskās darbības veikšanai, piemērojas garantija 12 mēneši.

-Uz atsevišķām precēm vai preču grupām ir attiecināmi īpaši garantijas termiņi un noteikumi gan fiziskām, gan juridiskām personām, ko nosaka un garantē konkrētās preces ražotājs. Par šādu īpašu garantijas noteikumu esamību ir norādīts pie katra konkrētā produkta apraksta.

-Uz dažām precēm un preču grupām nav attiecināma termiņa garantija, bet to nosaka pēc ražotāja noteiktajām darba stundām, nobrauktajiem kilometriem, uzlāžu reižu skaita….  Kā piemēram, apkures katlu detaļām kurām ir saskare ar tiešu liesmu garantija ir paredzēta pēc nostrādāto stundu skaita normālas ekspluatācijas režīmā, automašīnu riepām dabīgais nolietojums pēc nobraukto kilometru skaita, baterijām resursu atlikuma attiecība pret uzlāžu skatu, kafijas aparātiem pēc pagatavoto tasīšu skaita un citi līdzīgi limitējoši gadījumi.

-Atsevišķām precēm un preču grupām papildus vai pagarinātā garantija piedāvājas par papildus maksu. Par šādas garantijas esamību ir norādīta informācija un noteikumi, pie katras konkrētās preces.

-12 (divpadsmit)  vai 24 (divdesmit četru)  mēnešu garantijas termiņi sākas dienā, kad tiek saņemta prece. Tas pats attiecas uz garantiju gadījumiem ar īpašiem noteikumiem

-Ja pircējs preci iegādājas no noliktavas Rīgā un tā tiek piegādāta uzreiz, tad garantijas periods sākas tajā pašā brīdī.

-Ja apmaksa par preci tiek veikta iepriekš un to ir jāgaida, tad garantija stājas spēkā, kad prece ir piegādāta un parakstīts piegādi apliecinošus dokuments

-Ja pasūtītās preces piegāgājas pa daļām, tad garantijas termiņš sākas no brīža, kad ir saņemta pēdējā prece no kopējā pirkuma

-Garantijas atskaites dokuments ir pirkumu apliecinoša PPR  (preču pavadzīme rēķins)  kur norādīts iegādātās preces nosaukums vai apraksts, maksājuma apliecinošs dokuments un piegādes dokuments. Minētajos dokumentos nevar būt veiktas nekādas izmaiņas, izdzēsti, pārrakstīti vai laboti teksti.

-Precēm kuru uzstādīšana paredz, ka to drīkst veikt tikai autorizētas un apmācīts dienests, kopā ar pirkuma un piegādes dokumentiem ir jāpievieno dokuments , kas apliecina faktu , ka uzstādīšanu ir veikusi autorizēta persona vai uzņēmums.

-Par jebkuru neatbilstību, kas konstatēta preces piegādes brīdī vai garantijas atrunātajā termiņā, pircējam ir jāinformē pārdevēju ar atbilstoši dokumentētu paziņojumu nosūtot elektronisko vēstuli uz e-pasta adresi  shop@excentshop.com.

-Garantijas spēkā stāšanas gadījumos, pircējam ir tiesības sazināties par pārdevēju telefoniski + 371 67530420 , lai pārrunātu turpmākās rīcības detaļas, bet garantijas pieteikumi tiek akceptēti tikai rakstiskā veidā sazinoties izmantojot e-pastu shop@excentshop.com, vai aizpildot garantijas gadījuma pieteikumu klātienē ofisā, Krišjāņa Barona ielā 109, Rīga

-Garantijas gadījuma pieteikumu iespējams noformēt izmantojot garantijas pieteikuma formu (aizpildot, noskanējot un atsūtot uz e-pastu) , vai noformējot detalizētu pieteikumu brīvā formā, kurā norādīts preces pirkuma darījuma numurs, pirkuma/saņemšanas datums, apraksts par defektu un kontakt informāciju operatīvai saziņai.

 

PDF fails / Garantijas pieteikumu forma

 

-Defekti kas radušies preci transportējot ir jāfiksē pircējam saņemot un konstatējot tādu esamību jāveic foto fiksācija, jāieraksta piezīme piegādes dokumentā, un par konstatēto defektu ir nekavējoties jāziņo pārdevējam izmantojot atbilstošu dokumentētu paziņojumu elektroniskā formātā nosūtot uz e-pastu shop@excentshop.com

-Jebkura garantijas gadījuma stāšanās spēkā uzskaites un turpmākās virzības izsekošanas numurs ir tas pats numurs kas bija pasūtījumam (numurs kas ģenerēts veicot pasūtījumu un apstiprinājumu e-komercijas platformā www.excentshop.com, vai PPR numurs, ja pirkums veikts bez reģistrēšanās tiešsaistes platformā www.excentshop.com

-Ja ir notikusi preces lietošana neatbilstoši paredzētajam un minētajam instrukcijās

-Netiek ievēroti preces uzglabāšanas instrukcijā/s minētie noteikumi un pieļaujamie apstākļi

-Prece kas paredzēta lietota iekštelpās tiek izmantota atklātā āra vidē, atvērta tipa nojumēs vai nepabeigtās būvēs

-Precei ir redzamas patvaļīgas izjaukšanas, remonta vai citas mehāniskas bojājuma pazīmes

-Redzami bojājumi kas radušies preces nepareizas kopšanas rezultātā, vai izmantojot nepiemērotus kopšanas līdzekļus

-Precēm kuru uzstādīšana paredz, ka to drīkst veikt tikai autorizētas un apmācīts dienests , garantija anulējas, ja nav ticis ievētos šis nosacījums.

-Ja precei ir ražotāja noteikts un nepieciešams, bet netiek veikts vai arī nav ievērots apkopes intervāls

-Defekts radies precē iekļūstot svešķermenim, izmantojot nepiemērotas smērvielas, nepiemērotus šķidrumus vai prece ekspluatēta bez tehniski nepieciešamiem šķidrumiem un smērvielām

-Netiek izmantoti ražotāja paredzēti aksesuāri un komponentes kuru izmantošana ir radījusi pastiprinātu mehānisko nodilumu, ieķīlēšanu vai pārlūzumus.

-Ja prece ir turpināta izmantot pēc defekta konstatēšanas un tas ir radījis turpmākus un izrietošus preces bojājumus

-Subjektīvs un vienpersonisks pircēja viedoklis kas nav balstīts uz faktiem, bet iespējams uz gaidām un ieceri (gaidītie krasas toņi, iekārtu performance, dizaina detaļas…. ) nevar būt par iemeslu, lai tiktu atvērts un izskatīts garantijas spēkā stāšanās gadījums.

-Lūdzam uzmanīgi un detalizēti iepazīties ar preces lietošanas instrukciju, lai izvairītos no pārpratumiem piesakot preces garantiju.

-Excentshop.com neuzņemas atbildību par jebkādiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, kas radušies pārdoto produktu nepareizas vai neatbilstošas lietošanas rezultātā. Iepazīšanās ar iepakojumā esošām ražotāja brīdinājuma un lietošanas instrukcijām ir pircēja / lietotāja atbildība.

-Preces remonts vai nomaiņa tiek garantēta saprātīgā termiņā, bet ne ilgāk kā 90 dienās. Laika periods katrā konkrētā gadījumā ir atkarīgs no preces veida un defekta rakstura.

-Ja bojātā prece uz kuru attiecināms un iestājies garantijas gadījums vairs nav pieejama, tad tā tiek aizstāta ar līdzvērtīgu preci pēc dizaina un funkcionalitātes bez piemaksas vai ar, ja tāda izveidojas.

-Gadījumos, kad tiek veikta summas atmaksa, tas tiek darīts izmantojot to pašu maksāšanas veidu, kāds tika izmantots preces pirkuma brīdī.

-Lai iespējami izvairītos no dažādām nelabvēlīgām situācijām, nepieciešams sekot un rūpīgi iepazīties ar ražotāja paredzētajiem ekspluatācijas noteikumiem, un tā ir neatņemama pircēja atbildība.

-Gadījumos , kad ir nepieciešama ražotāja ekspertīze un prece ir jānosūta uz izcelsmes vietu ( ražotne, ražotāja noliktava vai autorizēts servisa centrs) piegādes izdevumi ir attiecināmi uz pircēju. Kad tiek saņemts slēdziens no preces ražotāja vai autorizēta servisa centra, ka precei ir ražošanas defekts kas atklājies garantijas periodā, bet nav lietotāja nepareizas attieksmes vai ekspluatācijas rezultātā, pircējam tie garantēts risinājums saskaņā ar remontu vai maiņu, bet visas saistās izmaksas ar preces sūtīšanu ražotājam tiek atlīdzinātas pilnā apmērā.

Iepirkšanās grozs
Ielogoties